CTA
Het Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) is een gezamenlijk instituut van de ACP-staten en de Europese Unie. Onder de ACP-staten vallen landen uit Afrika, het Caribische gebied en landen in en rond de Stille Oceaan. Het CTA streeft naar agrarische ontwikkeling in de genoemde gebieden. Met haar producten en diensten richt zij zich vooral op het uitdragen van kennis.

Bestellen van publicaties teruggebracht van weken naar minuten
Voor die kennis is een grote verscheidenheid aan publicaties beschikbaar. Overheidsinstellingen, bibliotheken, universiteiten en agrariërs in de betrokken landen kunnen die publicaties bij CTA bestellen. Dat gebeurde tot voor kort schriftelijk; een besteltraject dat de nodige tijd in beslag nam. Bovendien vergrootte de handmatige verwerking het risico op doublures en invoering van onjuiste gegevens.

De oplossing
West ontwikkelde een systeem dat de digitale bestelling direct verwerkt én consistentie van gegevens afdwingt. Na analyse van het oude systeem is in overleg met CTA een nieuw systeem ontworpen en gebouwd. De bestaande gegevens zijn eerst opgeschoond en vervolgens naar het nieuwe systeem gemigreerd. Met de gefaseerde oplevering van de nieuwe meertalige website (in Engels, Frans en Portugees) kon CTA de ontwikkelde functionaliteit beoordelen en eventuele nieuwe wensen tijdig aangeven. Bij de ontwikkeling koos West voor toekomst vaste technologie. Dat maakt aanpassingen in de komende jaren eenvoudiger.

Tevreden gebruikers
West realiseerde het systeem op tijd en binnen het gestelde budget. In de eerste drie maanden maakten reeds ruim 4000 organisaties en personen gebruik van dit online bestelsysteem, en dat aantal neemt continu toe.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt