Het ministerie van VROM, Dienst Landelijk Gebied en Dienst Regelingen van het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat van het ministerie van V&W, het Kadaster, TNO en Geonovum hebben de handen ineen geslagen.

Onder de naam Publieke Dienstverlening op de Kaart hebben zij de wens gehad een centrale voorziening te realiseren voor locatiegebonden informatie. Door gegevens centraal beschikbaar te maken, onderlinge afspraken te maken over het gebruik en door samen op te trekken in de ontwikkeling van voorzieningen voor bijvoorbeeld de basisregistraties en de Europese INSPIRE-richtlijn, verbeteren zij de dienstverlening zowel onderling als naar andere gebruikers.

Vanzelfsprekend heeft ook het onderwerp “beveiliging” hier een belangrijke rol gespeeld. Immers niet iedereen mag alle informatie opvragen en voor sommige producten dient ook te worden betaald. Voor West een unieke gelegenheid om haar gecombineerde kennis en ervaring met de onderwerpen beveiliging en geo-technologie in te zetten.

We zijn daarom door Geonovum gevraagd om een detail-ontwerp van de zgn. toegangslaag van de PDOK motor te maken. Hierbij zijn onderwerpen als autorisatie en authenticatie, licensing, facturatie, monitoring en beveiliging van gegevens uitgewerkt, rekening houdend met de vereiste uitgangspunten als open standaarden, de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), en aansluiting bij de reeds toegepaste en bekende infrastructuren van de aangesloten partners.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt