Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.

West heeft voor het Kadaster ondersteuning geboden met het testen van de PDOK infrastructuur, en bij de configuratie van de infrastructuur, zoals loadbalancers en log-analyse.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt