KAS BANK (voorheen Kas-Associatie) was de eerste internet-telebank in Nederland die het mogelijk maakt om via een beveiligd kanaal over het internet een bankrekening te beheren.

In 1995 besloot KAS BANK een nieuwe product/markt-combinatie te realiseren door het aanbieden van volledig elektronisch bankieren via het Internet aan particulieren.

Binnen KAS BANK was al een vergevorderd gebruik van moderne telecommunicatiemiddelen en Internet paste goed in het streven om voorop te blijven lopen in het toepassen van die middelen. Verder zou zo’n dienst de problemen rond versiebeheer van een telebank-applicatie verminderen.

KAS BANK is een beursgenoteerde, onafhankelijke, gespecialiseerde, internationaal opererende bank voor het bewaren van effecten en het afwikkelen en administreren van effecten- en derivatentransacties. KAS BANK heeft een bewaard vermogen van 220 miljard gulden.

West is sinds het begin partner geweest in dit project en heeft o.a. een vooronderzoek uitgevoerd, consultancy verleend op security- en Internetgebied, hard- en software geïnstalleerd, applicatiebouw uitgevoerd, en 1e- en 2e-lijns support verleend.

Projectaanpak
Vanwege het nieuwe gebied en de nieuwe technieken werd het project gefaseerd uitgevoerd om zodoende een directe terugkoppeling te hebben van de resultaten uit de praktijk op de verdere architectuurbeslissingen. Dit had als bijkomend voordeel dat het project snel bruikbare resultaten opleverde zonder de vertraging die een lange analysefase zou hebben veroorzaakt.

En door gebruik te maken van de kennis en expertise van KAS BANK kon het back-end, de feitelijke bankapplicatie op het mainframe, snel ontwikkeld worden.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt