De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) zocht een systeem waarmee haar werkzaamheden op het gebied van accreditatie van opleidingen konden worden ondersteund. West maakte zich het bedrijfsproces van deze opdrachtgever snel eigen en leverde het systeem op tijd en binnen budget.

Als een gevolg van EU-wetgeving op het gebied van onderwijsharmonisatie moesten alle lidstaten een bureau oprichten dat opleidingen in het hoger onderwijs toetst. Dit om het vergelijken van opleidingen binnen de Unie op een objectieve manier mogelijk te maken. Voor Nederland en Vlaanderen is dit de NVAO.

Informatiesysteem voor accreditatie

West heeft de NVAO geadviseerd om voor de constructie van het informatiesysteem gebruik te maken van Xelion Software: een bestaande toolkit voor de bouw van complexe administratieve systemen. Dit had als voordeel dat de eerste versie van het accreditatie-systeem snel gerealiseerd kon worden en dat de NVAO-organisatie ook gebruik kon maken van de reeds bestaande standaardmodules van Xelion Software.

De constructie van het informatiesysteem was onderdeel van een totaalproject, bestaande uit een aantal onderdelen, waaronder de migratie van een Macintosh-netwerk naar een Windows-netwerk. Een database-replicatie-faciliteit voor de archivering van de bedrijfskritische gegevens maakt er ook deel van uit.

Time-boxing

West implementeerde de accreditatiemodule volgens het time-boxing-principe. Zo garandeerde West aan de NVAO een vaste doorlooptijd met budgetbeheersing.

Tweedelijns ondersteuning

Sinds de oplevering draait de applicatie op de Xelion Software-applicatieserver. Tevens verzorgt West de tweedelijns ondersteuning. Dit bestaat onder meer uit remote beheer van de machines, administratie en aanmaak van gebruikers, beheer van het lokale netwerk en het installeren van nieuwe releases van Xelion Software.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt