De Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO) adviseert en begeleidt ouders/verzorgers en scholen bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Doelstelling is om ieder kind in Nederland passend onderwijs te geven. De Stichting beschikt daarvoor over een team van zo’n vijftig onderwijsconsulenten die zich aan deze taken wijden.

Registratie van klantcases

Voor de registratie van klantcases en de hieraan gekoppelde financiële administratie maakte SOSO gebruik van een technisch-verouderde Windows-applicatie. Deze voldeed niet meer aan de beveiligings- en beschikbaarheidseisen die tegenwoordig gangbaar zijn. Ter vervanging van deze toepassing is West Solutions gevraagd een nieuwe webapplicatie te ontwikkelen. West is gevraagd ook zorg te dragen voor de datamigratie en de training van de gebruikers en beheerders.

Toekomstvast

Werkend volgens de Scrum-methodiek, en gebruikmakend van de programmeertaal Python en het raamwerk Django, heeft West een toekomstvaste webapplicatie voor SOSO ontwikkeld. De applicatie biedt onder meer de volgende functies:

  • Het online kunnen indienen van een aanvraag tot ondersteuning door ouders of school;
  • Het in het veld kunnen vastleggen van rapportages voor de diverse casussen door de onderwijsconsulenten;
  • Administratieve afhandeling van de aanvragen door SOSO-medewerkers;
  • Workflow-ondersteuning.

Omdat de onderwijsconsulenten niet bij SOSO in dienst zijn wordt het systeem ook gebruikt voor hun urenadministratie. Daar het systeem veel privacygevoelige informatie bevat, is er extra aandacht besteed aan de informatieveiligheid. De data gaan daarom over versleutelde verbindingen en consulenten dienen met behulp van een token in te loggen. West heeft ook al deze beveiligingsmaatregelen voor SOSO gerealiseerd.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt