Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is een rijksdienst. Het is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Naast deze uitvoerende, operationele rol heeft RWS ook de taak om historische gegevens te verzamelen, beschikbaar te stellen, en te interpreteren. Dergelijke gegevens vormen de basis voor het nemen van beleidsmatige beslissingen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bijvoorbeeld als het gaat om de aanleg van nieuwe wegen.

Webgebaseerde applicatie voor analyse van verkeerskundige gegevens

Wat was de gemiddelde reisduur op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, gemeten in de periode 2010 tot en met 2012, in de avondspits, Nederlandse en Duitse schoolvakanties niet inbegrepen? Hoeveel incidenten vonden er plaats in de Tweede Coentunnel sinds de opening, op welke dagen en tijdstippen van de week, uitgesplitst naar vervoerscategorie? Het zijn voorbeelden van gedetailleerde vragen die RWS moet kunnen beantwoorden vanuit de schat aan gegevens die ze verzamelt. Al deze gegevens zijn opgeslagen in een datawarehouse, VIAS (Verkeerskundige Informatie en Adviezen Systeem) geheten. Maar opslaan van gegevens is één ding, het vinden van een antwoord op een vraag zoals hierboven gesteld en het vervolgens op aanschouwelijke wijze visualiseren van het resultaat aan de gebruiker is een hele andere! Juist met dat laatste doel is de Interactieve Monitor (IMo) door West gebouwd.

Het traject en het resultaat

Aan het begin van het project werd een gebruikersonderzoek uitgevoerd en een interactieontwerp gemaakt door Tremani, partner van West, waarmee al jaren goed wordt samengewerkt. Tijdens de verdere ontwikkeling bleek de applicatie veel ingewikkelder te worden dan vooraf gedacht. Op suggestie van West werd daarom overgeschakeld op een “agile” aanpak, gebaseerd op korte ontwikkelcycli, waarbij aan het begin van elke iteratie in samenspraak met RWS werd vastgesteld welke functionaliteit zou worden gerealiseerd.

Het traject heeft geresulteerd in een webgebaseerde applicatie die via het intranet van Rijkswaterstaat beschikbaar wordt gesteld. Op een geografische kaart kunnen gebruikers trajecten op het Nederlandse wegennet selecteren en vervolgens “queries” (vragen) samenstellen die betrekking hebben op verkeerskundige indicatoren die voornamelijk betrekking hebben op congestie en incidenten die hebben plaatsgevonden. De informatie die nodig is om de antwoorden op de queries te kunnen samenstellen wordt opgehaald uit VIAS, en aan de gebruiker gepresenteerd met behulp van tabellen en grafieken, of via weergave op het kaartmateriaal.

Waarom West?

RWS koos voor West vanwege haar aantoonbare ervaring met de realisatie van complexe systemen, waarbij een goede performance ook een grote rol speelt. West heeft een kwalitatief-hoogwaardige oplossing gerealiseerd, die bovendien toekomstvast is. RWS waardeerde het tenslotte zeer dat West in staat bleek zich in korte tijd de complexe materiekennis eigen te maken.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt