TU Delft is de Technische Universiteit in Delft. TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om haar hoge standaard van onderzoek.

West heeft een simulatie-omgeving ontwikkeld, voor het samenwerkingsverband genaamd Simona, waar drie faculteiten van de TU onderdeel van uitmaken.

Simona

Simona is het internationale instituut voor onderzoek voor “Simulation, Motion and Navigation”. Dit instituut stelt faciliteiten beschikbaar voor fundamenteel onderzoek naar het verbeteren van simulatie technieken en het gebruik van die simulatie technieken voor het verbeteren van voertuig prestaties en veiligheid. Simona is een samenwerkingsverband tussen drie faculteiten van de TU Delft: de faculteit Information Technology and Systems (ITS), de faculteit Design, Production and Construction (OCP) en de faculteit Aerospace Engineering (LR).

De Simona vluchtsimulator is een geavanceerde vluchtsimulator gebouwd voor het doen van onderzoek. Deze bestaat uit een cabine gemaakt van aramide vezel, op een onderstel met zes bewegingsvrijheidsgraden.

In de Simona vluchtsimulator kunnen (software) fouten leiden tot situaties waarin apparatuur en eventuele inzittenden gevaar lopen. Daarom is een systematisch benadering van het thema veiligheid nodig. Een basis-veiligheid wordt gegarandeerd door maatregelen ten aanzien van de servo motoren en de PLC die de bewegingen coördineert. De vluchtsimulator-software coördineert de bewegingen van het platform. Een systematische aanpak is nodig om meer vertrouwen te krijgen in de correctheid van de software.

Uitgevoerde werkzaamheden

Er is door West een zogenaamd testbed ontwikkeld. Dit is een omgeving waarbinnen tests ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd kunnen worden. Bovendien worden de coverage resultaten verzameld en gepresenteerd.

Het testbed ondersteunt zowel module-tests als unit-tests. Een module test is een blackbox test. De test is net zo opgezet als een simulatie van een vliegtuig. Tijdens de test worden dezelfde stappen doorlopen als tijdens een simulatie vlucht.

Een unit-test heeft tot doel bij voorkeur een source file te testen en gebruikt zo min mogelijk andere source files. In sommige gevallen, zoals wanneer verscheidene source files onderling afhankelijk van elkaar zijn, kan een unit-test ook meerdere source files testen. Een unit-test is een whitebox test.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt