Westland Energie levert energie, met name aan de glastuinbouw in het Westland. Per jaar wordt 1,5 miljard m3 aardgas, 840 miljoen kWh elektriciteit en 600 miljoen kWh aan warmte afgezet. Deze energie wordt geleverd aan 42.000 huishoudens en aan 3.000 tuinbouwbedrijven.

Voor Westland Energie realiseerde West een webportaal, waarmee het voor tuinders mogelijk is om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de energiesector en zodoende optimaal controle te hebben over hun eigen energieverbruik en kosten.

Webportaal voor de zakelijke energiemarkt

In 2004 gaf de overheid de energiemarkt vrij: energieleveranciers moesten gaan concurreren. Concurrentie op kwaliteit is bij energie echter moeilijk. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen besloot Westland Energie daarom de concurrentie aan te gaan door een bijzondere meerwaarde aan haar product toe te voegen: toegang via internet voor haar klanten tot extra informatie en unieke diensten. Westland Energie vroeg West een webportaal te ontwikkelen, waarmee tuinders via een persoonlijke toegangscode hun verbruik aan gas, energie en warmte kunnen bekijken, relevante statistische informatie kunnen analyseren, olieprijzen en dollarkoersen kunnen opvragen en op maat gesneden gas- en elektriciteitscontracten kunnen aanvragen. Zodoende kan de levering van energie optimaal worden afgestemd op hun eigen bedrijfsvoering.

West garandeerde dit webportaal te ontwikkelen en implementeren binnen de afgesproken tijd en binnen budget. In 2002 nam Westland Energie het portaal in gebruik en sindsdien maken ca. 300 tuinders gebruik van het webportaal. Tot op de dag van vandaag wordt door West regelmatig nieuwe functionaliteit aan het portaal toegevoegd. Tevens is West verantwoordelijk voor de hosting van het portaal en levert West tweedelijns-ondersteuning.

Aanpak

West implementeerde het personaliseerbare webportaal volgens het time-boxing-principe. Zo kon vaste doorlooptijd met budgetbeheersing worden gegarandeerd.

Daarnaast werd gebruik gemaakt van eXtreme Programming (XP). Dit is een software-ontwikkelmethodiek gebaseerd op incrementele veranderingen, kwaliteitsbewaking en snelle terugkoppeling naar de opdrachtgever. Door het meeste werk in paren van programmeurs te verrichten is er voortdurend sprake van “peer reviews”. Dit heeft tot hoge kwaliteit van het portaal geleid.

Techniek

Het portaal is geconstrueerd met state-of-the-art webtechnologie: portaal- en applicatieservers, SOAP en XML. Daarnaast is getracht zoveel mogelijk gebruik te maken van standaard-componenten. Om de bedrijfszekerheid te vergroten is het gehele systeem dubbel uitgevoerd. De business-logica, geïmplementeerd in een Windows NT-omgeving bij Westland Energie, draait zowel in het computercentrum te Poeldijk als in het uitwijkcentrum te Westerlee. De applicatieservers staan in het computercentrum van Westland Energie en in het hostingcenter van West.

De gebruikte applicatieserver, draaiend onder Sun Solaris, is gebaseerd op het open-source-softwareproduct Jakarta Tomcat. De verschillende functionaliteiten zijn gebouwd als webapplicaties welke Java servlets en JavaServer Pages (JSP’s) gebruiken. Deze halen data op via SOAP (XML over HTTP) bij Westland Energie.

Om de schaalbaarheid van de oplossing te vergroten en de backoffice te ontlasten, is er een SOAP-cache gebouwd. Veelvuldig voorkomende SOAP-calls kunnen daarmee worden beantwoord zonder de backoffice te hoeven raadplegen.

Voordelen voor Westland Energie

Het webportaal heeft voor Westland Energie een sterkere binding met haar zakelijke klanten opgeleverd. Zo werd een jaar na de start van het webportaal ongeveer de helft van alle contracten door tuinders via het portaal afgesloten. Daarnaast verschaft het portaal diensten met een unieke toegevoegde waarde. In een tijd van toenemende marktwerking in de energiesector is het toevoegen van een dergelijke waarde aan een product van strategisch belang.

Tuinders gebruiken ketelbuffers om warmte op te slaan. Via het webportaal kunnen tuinders hun ketelbuffers zo instellen dat deze warmte produceren op het moment dat energie goedkoop is. Tuinders kunnen deze warmte opslaan en vervolgens gebruiken op momenten dat energie duur is. Tevens kan de gewenste energie-transportcapaciteit per uur worden gekozen; dit alles vergezeld van voor tuinders relevante statistische informatie.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt